MARIKA LILLIEHÖÖK HENNIX - SKULPTÖR KRO

passagen, ugnsgjutet glas